Μεταχειρισμένα

NC Swing Beam Hydraulic Share, 2 meters / 4 mm …
CNC Τραπέζι κοπής Plasma 2x6 μέτρα / 22 χιλιοστά.
Συμβατική Στραντζόπρεσσα 3μέτρα/100τόνοι
CNC Υδραυλική Στραντζόπρεσσα 3μέτρα / 100 τόνοι