Ειδικά Εργαλεία

Εργαλεία για δημιουργία ακτίνας καμπυλότητας από 8 έως 40 χιλιοστά.
Εργαλεία για δημιουργία ακτίνας καμπυλότητας από 3 έως 7,5 χιλιοστά.
Τάκος Rolla-V, υλικό κατασκευής 42Cr, μέγιστο φορτίο 1000kN/m, ελάχιστη γωνία…
Τάκος Rolla-V, υλικό κατασκευής 42Cr, μέγιστο φορτίο 1500kN/m, ελάχιστη γωνία…