Μαχαίρια

Μαχαίρι στράντζας  με ευρωπαϊκό πιάσιμο, ωφέλιμο ύψος 90mm, γωνία 35°,…
Μαχαίρι στράντζας  με ευρωπαϊκό πιάσιμο, ωφέλιμο ύψος 109mm, γωνία 26°,…
Μαχαίρι στράντζας  με ευρωπαϊκό πιάσιμο, ωφέλιμο ύψος 115mm, γωνία 85°,…
Μαχαίρι στράντζας  με ευρωπαϊκό πιάσιμο, ωφέλιμο ύψος 175mm, γωνία 85°,…
Μαχαίρι στράντζας  με ευρωπαϊκό πιάσιμο, ωφέλιμο ύψος 90mm, γωνία 85°,…
Μαχαίρι στράντζας  με ευρωπαϊκό πιάσιμο, ωφέλιμο ύψος 220mm, γωνία 26°,…