Τάκοι

Τάκος στράντζας ευρωπαϊκού τύπου, ύψος 60mm, γωνία 85ο, υλικό κατασκευής…
Τάκος στράντζας ευρωπαϊκού τύπου T, ύψος 120mm, γωνία 60ο, ράδιο…
Τάκος στράντζας ευρωπαϊκού τύπου T, ύψος 80mm, γωνία 60ο, ράδιο…