Κύλινδροι

Κύλινδροι από την γαλλική Picot, με ικανότητα έως 50 χιλιοστά…