Στραντζόπρεσσες

CNC στρατζόπρεσσα από την GIZELIS, μήκους από 2 έως 4…